NEPOMUKI SZENT JÁNOS ÁBRÁZOLÁS

Duna Múzeum

80.549 Nepomuki

A folyók, hidak, hajósok, vízimolnárok és általában a vízen járók, vízen dolgozók oltalmazójának, Nepomuki Szent Jánosnak egy dunai hajómalomról származó ábrázolása tárgyi gyűjteményünk egyedi, értékes darabja. Eredeti helyén, a Tolna megyei Fajsz közelében a malom oldalára felerősítve a hajómalmot és a rajta dolgozó embereket volt hivatott megvédeni a különböző természeti csapásoktól.

A 14. században élt Nepomuki János IV. Vencel cseh király feleségének gyóntatópapja volt. Legendája szerint egy ízben a király rá akarta venni felesége gyónásának elárulására, ő azonban nem adta ki a királyné titkait, ezért Vencel elfogatta, majd a Morva folyóba dobatta. A hagyomány szerint halála éjszakáján tündöklő csillagok úsztak a Morva vízén. A következő századokban az egyik legnépszerűbb szentté vált Közép-Európában, így hazánkban is. Szobrai az egész ország területén elterjedtek, különösen vízparton, hidakon, kutak mellett, de ábrázolásai gyakran feltűntek hajókon, vizes mesterségek céhjelvényein vagy éppen – mint múzeumunk példánya is – hajómalmokon. Rendszerint papi ruhában, vállán hermelinpalásttal, karján feszülettel ábrázolják. Napján, május 16-án az ország számos pontján, elsősorban a Duna partján fekvő városokban vízi körmeneteket tartottak, a Morva folyón úszó csillagokra emlékezve lampionokkal díszített dereglyékkel vonultak fel a Dunán.