Nincs meghallgatható hanganyag
1956-hoz kapcsolódó események, személyek, fogalmak magyarázatai

Mosonyi és 1956

1956. október 31-én tartott egyetemi tanácsülésen a Műegyetem Vízépítési Tanszékének vezetőjét, Mosonyi Emil professzort az Oktatók Ideiglenes Forradalmi Bizottságának tagjává választották. A forradalom leverését követően, az egyetemi oktatóknak az “ellenforradalmi időkben” tanúsított magatartását a Művelődésügyi Minisztérium saját hatáskörében vizsgálta. Ennek eredményeként Mosonyit 1957 nyarán – azzal az indoklással, hogy alkalmatlan az ifjúság nevelésére - azonnali hatállyal elbocsátották, majd eltávolították a Vízügyi Tervező Iroda (VIZITERV) igazgatói székéből is.
Kapcsolódó fejezetek:
Egyetemi mozgalmak