Nincs meghallgatható hanganyag
1956-hoz kapcsolódó események, személyek, fogalmak magyarázatai

Vízügyesek '56-ról

Ruszkay Endre, 1956-ban a VIZITERV Munkástanácsának vezetője:
„Mosonyi Emil hazaküldte Gera párttitkárt (a béke kedvéért), a személyzetis Fehér elvtárs sem volt látható. E napokban feltűnő volt a sok mosolygós, barátságos, segítőkész ember... 28-án a VIZITERV-nél is megalakult a Munkástanács. A tagok engem választottak vezetőnek. Mosonyi Emil a vállalat dolgozói előtt rövid beszédet mondott. Ennek lényege az volt, hogy keresztény alapon áll, az önbíráskodást nem tartaná helyénvalónak, s ha a következőkben egyesek felelősségre vonására szükség lesz, azt a törvényes szerveknek kell lebonyolítaniuk. Politikai állásfoglalást nem tett. Még e napon kiosztottuk a káder-dossziékat. Többeket ért meglepetés, de emlékeim szerint súlyos politikai jellemzések nem voltak. Kint a harcok felújultak, de a vállalatnál továbbra is csend és hát csekély munkavégzés volt tapasztalható. Harcokban résztvevő VIZITERV-esekről nem tudok.”
„1957 tavaszán Mosonyi fölé Vajda József OVH elnökhelyettest kormánybiztosnak nevezték ki. Neki kellett a politikai felelősségrevonást elvégezni. Júniusban átszervezés. Július 25-én megkaptam a szakosztályvezetői kinevezést, a kapható max. 3300 Ft-os bérrel, 26-án a beosztásombóli felmentést, 29-én pedig a vonatkozó rendelet 29/c pontja alapján („munkájának elvégzésére nem alkalmas”), az elbocsátást.”
Ruszkay Endre

Koltay József, mérnök, 1956-ban az OVF munkatársa:
„1956. október 23-át követően az Országos Vízügyi Főigazgatóságon is megalakították a Forradalmi Bizottságot. Az egységes vízügyi szolgálat megalakulását követően (1953) az OVF egyik legnépszerűbb személye Illés György volt, a Vízellátási és Csatornázási Önálló Osztálycsoportvezető mérnöke volt. Széleskörű népszerűsége, kitűnő emberi magatartása, fiatalos lendülete, gondos előrelátása következtében választották be a Forradalmi Bizottságba. A Bizottság közvetlenül megalakulásától kezdve őrködött a felvetődő kérdések lehetséges békés rendezésére, a szélsőséges események, intézkedések elkerülésére. Csupán néhány „hangoskodó” akadt, akik a forradalom után külföldre távoztak. Vajda József főigazgató-helyettes, aki korábban az OVF Vízellátási és Csatornázási Önálló Osztályának vezetője volt, így értékelte Illés György tevékenységét a forradalom időszakában: „Párton kívüli. Az 1956. évi ellenforradalom alatt az Ellenforradalmi Bizottság tagja volt. Ilyen minőségben egyike volt azoknak, akik a higgadtságot és a józan megfontolást képviselték azokban az időkben...” (Kivonat Illés György főmérnök minősítéséből, 1959. máj. 20.)”
Koltay József

Kocsis Árpád, 1956-ban a székesfehérvári Vízügyi Igazgatóságon a tervezési csoport vezetője:
„Az Üzemi Tanács javasolta, hogy a műhely védelmére fegyverezzék fel a munkásokat. A megyei Forradalmi Tanács az üléseit délután-este felé tartotta, ott tájékoztatást adtak, hogy jönnek az ENSZ csapatok, nyilatkozatokat fogadtak el a szovjet csapatok kivonulásáról stb. Apám Kárpátaljáról már szerdán telefonált, hogy mi történik velünk. Azt mondta, hogy már kedden délelőtt Tiszabecsnél átjött Kárpátaljáról kb. 200 tank, vigyázzak magamra, mert ha kell ezek lőni fognak. Azt is mondta, hogy az ukrán és a leningrádi csapatoknál szolgáló magyar fiúkat már vasárnap és hétfőn behívták – valószínűleg ide jönnek tolmácsnak.”
„A hivatalban nem alakultak ki személyeskedések, nem voltak feljelentések, a katonatisztekből és grófnőből álló geodéta csoport, no meg a néhány apáca miatt időnként kaptunk bírálatot, politikai okok miatt senkinek sem esett bántódása, sőt még az is megtörtént, hogy mivel egy mérnök sem volt párttag, 1958. július 1.-vel pártonkívüliként én lettem az igazgató.”
Kocsis Árpád