Nincs meghallgatható hanganyag
1956-hoz kapcsolódó események, személyek, fogalmak magyarázatai

A változás szelei

A politikai üldöztetések, az erőszakossággal kísért kollektivizálás, a nehézipar mindenáron erőltetett fejlesztése a társadalmat fokozatosan szembefordította az MDP-vel és politikájával. A politikai erők egy részében és a társadalomban a változás reményét villantotta fel Sztálin halála (1953). Az elindult politikai átalakulást nem sokáig nézte tétlenül Rákosi és Gerő. 1955 tavaszára elérték a reformokat szorgalmazó Nagy Imre kiszorítását a hatalomból. A magyar közélet azonban már nem volt hajlandó felsorakozni mögéjük.
A párttal és politikai gyakorlatával szembeni kritikai hangok, szervezkedések 1956 nyarán újra felerősödtek. Az 1949-ben koncepciós per áldozatává vált Rajk Lászlónak és társainak 1956. okt. 6-án rendezett újratemetésén már forradalmi hangulat uralkodott. Rajk és három kivégzett társa újratemetésén 200 ezren vettek részt, a diákság a Batthyány-örökmécsesnél tüntetett.