Nincs meghallgatható hanganyag
1956-hoz kapcsolódó események, személyek, fogalmak magyarázatai

A párt ökle

A kommunista rezsim céljainak elérésében tevékeny és aktív szerepet játszott a Péter Gábor vezette Államvédelmi Hatóság (ÁVH), mely besúgói és ügynökei révén behálózta az egész országot. Az állambiztonsági szervezet felett a tényleges ellenőrzést és irányítást az MDP Politikai Bizottsága, személyesen Rákosi Mátyás gyakorolta. A szervezet hadiüzemeket működtetett, internálótáborokat tartott fenn, egységei karhatalmi és őrfeladatokat láttak el. Az élet szinte minden területén ott voltak és figyeltek, rettegésben tartva a lakosságot. Az ÁVH hírhedt volt kegyetlenségeiről és különösen durva módszereiről, ami csak fokozta a szervezet iránti gyűlöletet a lakosság körében. 1953. július 21-én, Nagy Imre első miniszterelnöksége idején különállását megszüntették, és betagozódott az egységesülő Belügyminisztériumba. A forradalom idején ezért is volt általános ellenszenv és gyanú a rendőrség iránt.