Nincs meghallgatható hanganyag
1956-hoz kapcsolódó események, személyek, fogalmak magyarázatai

Élet a diktatúra árnyékában

A hatalom birtokában – a kitelepítésekkel, az internálásokkal és a bebörtönzésekkel a társadalom egészét sakkban tartva – Rákosi Mátyás és a szűkebb vezetés más tagjai folytathatták pozíciójuk körülbástyázását gazdasági és politikai téren. Az egypártrendszer azt is jelentette, hogy a formálisan tovább létező társadalmi és tömegszervezetek működése teljes egészében az MDP akaratától függött; csak a párt instrukciói alapján tevékenykedhettek. Központi irányítás és ellenőrzés érvényesült az átszervezett szakszervezetekben, a népfrontban, a nő- és ifjúsági szervezetekben, valamint a közigazgatásban is. Az 1950-ben bevezetett tanácsrendszer felépítésében és elnevezésében ugyancsak a szovjet mintát követte. Az újabb világháború kirobbanásának esélye, az arra való felkészülés jegyében az erőltetett nehézipari fejlesztésnek rendelték alá a magyar mezőgazdaság és a lakosság igényeit. Az oktatásban és közművelődésben a fő cél az elképzelt társadalom népes új értelmiségének a kialakítása volt.
A jövedelmi színvonal relatíve alacsony volt, az élelmiszerek ára pedig meglehetősen nagy mértékben emelkedett. Az ellátás színvonalát a mezőgazdaság értelmetlen megsarcolása is jelentősen rontotta, a kötelező terménybeszolgáltatás, a magas adók, a termelési előírások jelentősen csökkentették a termelési kedvet. 1950 folyamán az alapvető élelmiszerek állandó hiánycikkeké váltak. 1951-ben a legfontosabb élelmiszerekre ismét bevezették a jegyrendszert, ami igen gyakran m jelentett garanciát arra, hogy a fejadaghoz valóban hozzá is lehet jutni. Bár az ellátás 1951-52-ben nem javult különösebben, a jegyrendszert 1951-52 fordulóján megszüntették.


A beszolgáltatási kötelezettség a parasztság minden rétegét érintette. A terménybeszolgáltatás mennyisége évről évre nőtt. A beadási kötelezettség mértékét külön határozták meg az egyénileg gazdálkodó parasztoknak és külön a kulákoknak. Nekik sokkal többet kellett beszolgáltatniuk. A beszolgáltatás rendszere, működése különösen jó alkalmat kínált a politikai hatalom számára, hogy a nekik kellemetlen személyeket, csoportokat eltávolíthassák. A legképtelenebb rágalmakkal következmények nélkül megvádolhatták őket. Jogorvoslásra, az igazság kiderítésére és kimondására sem volt lehetőség.