Nincs meghallgatható hanganyag
1956-hoz kapcsolódó események, személyek, fogalmak magyarázatai

Nemzeti Tanács. A szovjetek bevonulása.

A rend helyreállításában nagyon fontos szerepet játszott az október 28-án a vállalatok és üzemek küldötteiből megalakult Nemzeti Tanács is. Elnöke Bády István lett. Végig ő volt a Tanács elnöke, mindaddig, amíg a Kádár-kormány 1956. december 13-án fel nem oszlatta a Nemzeti Tanácsokat. A megalakulás után minden nap volt tanácsülés, amelynek döntéséről, határozatairól a város lakossága röplapon, hirdetményeken értesült. Elkezdődött a konszolidáció időszaka a városban, amit az újabb szovjet intervenció akasztott meg. A munkát a városban egészen november 19-ig nem indították meg. A Nagy Budapesti Központi Munkástanács felhívása volt ekkor a vezetők között a vita témája, s végül annak megfelelően, a sztrájkjog fenntartása mellett, megindították a termelő munkát. Amikor azonban szovjet páncélosokkal megakadályozták november 21-én az Országos Munkástanács alakuló ülésének megtartását, Esztergom város dolgozói is csatlakoztak a november 22-23-ai kétnapos tiltakozó sztrájkhoz. Ezt követően a szovjet csapatok elfoglalták helyüket az itteni helyőrségben.