Nincs meghallgatható hanganyag
1956-hoz kapcsolódó események, személyek, fogalmak magyarázatai

Rendcsináló katonák

Eleinte a Mecséri vezette itt állomásozó csapatok a régi rendszer nevében léptek fel a forradalmi csoportok ellen. A rendcsináláshoz minden eszközt igénybe vevő parancsnok igyekezett megtisztítani a várost és annak középületeit a fegyverektől, tüntetőktől. Ehhez semmilyen jogosítvánnyal nem rendelkezett. Október 30-ára azonban be kellett látnia, hogy az a rendszer, melynek nevében fellépett, elbukott, eltűnőben van. Csapataival együtt átállt Nagy Imre és kormánya oldalára.
Kapcsolódó fejezetek:
Forradalomból szabadságharc