Nincs meghallgatható hanganyag
1956-hoz kapcsolódó események, személyek, fogalmak magyarázatai

Fel a Hadosztályparancsnoksághoz!

Ekkor már itt tartózkodtak a Tatabányáról ide menekült politikai vezetők, pártfunkcionáriusok, valamint ÁVH-s tisztek. a kommunisták befogadásának híre hamar elterjedt a városban, ezért egyre többen mentek a Hadosztályparancsnokság épülete elé. Néhány száz ember újra össze is gyűlt a Bazilika építésekor kialakított, "Sötét-kapu"-nak nevezett kb. 80 méter hosszú alagút környékén. Az épületet megerősített őrség vette körül, amelyik a bejáratot is biztosította. A hatalmas épülettömb ablakaiban géppuskaállásokat alakítottak ki, amelyekben részben az idemenekült ÁVH-sok várták a tűzparancsot. A Hadosztályparancsnokság előtt lévő embereknek azonban semmilyen kialakult véleménye vagy szándéka nem volt mindaddig, amíg a vidéki autóbuszok meg nem érkeztek.
Kiss Sándor őrnagy Mecséri János ezredes parancsa értelmében a Hadosztályparancsnokság védelmére berendelte az Esztergom-kertvárosban lévő kiképző zászlóaljat, ami meg is érkezett. Az alagút közepén egy kb. 6-8 főből álló katonai szakasz állt a tömeggel szemben. Az ott lévők nem mertek bemenni, de annál többet kiabáltak: "Ti nem vagytok magyarok!", "Magyar katona nem állhatja a mi utunkat!” Nemsokára a város felől, a tanítóképző előtt három autóbusz jelent meg, jöttek a Várúton felfelé, mind a három tele volt utasokkal, sőt az első busznak még a tetején is ültek.
A Sötét-kapu előtt gyülekező emberek ekkor már egymást bátorították arra, hogy menjenek az alagúton át az épület elé és közösen követeljék a fogva tartottak szabadon bocsátását. Egyesek azt hitték ugyanis, hogy nemcsak ávósok és pártvezetők vannak itt, hanem Tatabányán letartóztatott és idehurcolt forradalmárok is, és őket az épületben tartják fogva. Az első busz a katonai őrbódét és a sorompót áttörve ment be az alagútba. Mivel az oldalt álló teherautón - amelyik az első autóbusz előtt ért fel, és egy sasszéval odaállt a díszkút mellé, előzékenyen maga elé engedte a fegyvertelenekkel teli autóbuszt - láttak fegyvereseket, a katonák azt hitték, hogy a buszon is vannak fegyveresek, és mivel jogtalanul tartózkodtak ott, nekik jogukban állt védekezni a katonai esküjüknek megfelelően.