Nincs meghallgatható hanganyag
1956-hoz kapcsolódó események, személyek, fogalmak magyarázatai

A forradalom szele

A fővárosi eseményekről Esztergom lakossága a rádióból és újságokból szinte azonnal értesült Az első megmozdulásra október 25-én került sor. Eleinte mámoros hangulatban zajlottak az események. Többen kijelentették, hogy támogatják mindazt, ami Budapesten történik. Mindegyik szónok elmondta, hogy Nagy Imre mellett állnak, és azt akarják, hogy takarítsák el a Rákosi-rendszert. Az emberek igyekeztek levezetni a bennük felgyülemlett feszültséget, a hallgatás és a félelem évei után.
Másnap a vidéki események legtragikusabb eseményeinek egyik helyszíne lett a város. A Hadosztályparancsnokság épületéhez vonuló, tüntetőkkel teli buszba tankágyúval lőttek.
Október 26-án reggel a Széchenyi téren folytatódtak a megmozdulások. A városháza elé vonultak az emberek, elszavalták a Nemzeti Dalt, felolvasták az egyetemisták 16 pontját. Megnyittatták a megyei börtön kapuit, hogy a politikai foglyokat szabadon bocsássák. Mivel a szemtanúk állítása szerint csak két ilyen személyt találtak, valószínűleg ekkor merülhetett fel az emberekben először, hogy a Hadosztályparancsnokság elé vonuljanak.