Mindszenty 1956. november 3-i rádiószózata
1956-hoz kapcsolódó események, személyek, fogalmak magyarázatai

A reakciós város. Mindszenty története

“A reakciós város”. Az ország egyházi központja, Esztergom ezt az elnevezést kapta az 50-es évek első felében hatalmon lévőktől. A politikai vezetők a kialakítandó diktatúrában csakis olyan, létszámában minimálisra zsugorított katolikus egyházat tűrtek meg, amelynek vezetői készségesen teljesítik az állampárt akaratát. Ezért már kezdettől tudatosan törekedtek a főpapság, a papság és a hívek szétzilálására, megfélemlítésére. Ennek érdekében a sajtóban, gyűléseken, rádióban folyamatosan támadták Mindszenty József esztergomi érseket, a püspököket, papokat, szerzeteseket és a katolikus iskolákat. A szovjet rendszerű szocializmus létrehozásának programjában fontos rész volt a tudatosan megszervezett egyházellenes-egyházromboló hadjárat. Ennek részeként 1948 karácsonyán törvény- és jogellenesen letartóztatták Mindszentyt. A fogságban testileg-lelkileg megkínozták, majd életfogytiglani fegyházra ítélték. A forradalom kitörése után, 1956. október 30-án éjjel magyar katonák szabadították ki fogságából. A szovjet csapatok támadása után az USA nagykövetségén kért és (egyetlenként) kapott menedéket, s egészen 1971-ben a Szentszék és a magyar kormány nyomására emigrált, majd száműzetésben a Vatikánban és Bécsben élt halálig (1976). Hamvait 1991-ben szállították haza és helyezték örök nyugalomra az esztergomi bazilikában.

Idézetek Mindszenty történetéhez:
,,Mindszenty esztergomi érseket a köztársaság megdöntésére irányuló bűncselekmény, hazaárulás, kémkedés és valutaüzérkedés gyanúja miatt a rendőrhatóság őrizetbe vette.'' (A Belügyminisztérium sajtóosztályának nyilatkozata, 1948. dec. 27.)

,,Nem vettem részt semmiféle összeesküvésben. Nem mondok le érseki székemről. Nincs vallanivalóm és semmit sem írok alá. Ha mégis megtenném, az csak az emberi test gyengeségének következménye és azt semmisnek nyilvánítom.'' (Mindszenty nyilatkozata letartóztatásakor)

,,Jegyezze meg, hogy itt nálunk a vádlottak nem azt vallják, amit ők akarnak, hanem azt, amit mi akarunk.” (A Mindszenty kihallgatását vezető Décsi Gyula alezredes)

,,Jogállamban élünk, osztálynélküli társadalom, demokratikus vívmányokat fejlesztő, szociális érdekektől helyesen és igazságosan korlátolt magántulajdon alapján álló, kizárólag kultúrnacionalista elemű nemzet és ország akarunk lenni...'' (Mindszenty 1956. november 3-i rádiószózatából.)

Kapcsolódó fejezetek:
A szovjet invázió